Full fart in i framtiden

Vi skriver år 2000. Framtiden rusar emot oss. Den nya tiden beskrivs bäst med orden snabbhet och förändring. Avstånd i tid och rum saknar betydelse. It, mobilitet och digitalitet är självklarheter i företag och ekonomier med växtkraft. Den som inte hänger med blir snabbt ohjälpligt efter.

Åland har under lång tid varit framgångsrikt och har mycket goda möjligheter att med sin självstyrelse och sitt aktiva näringsliv navigera mot nya mål – ut på IT-havet. Men hur kan den nya informationsteknologin utnyttjas bäst för att skapa ytterligare utveckling och ett nytt ben att stå på ifall något annat ger vika. Vad kan IT betyda för oss som bor i landskapet?

Unikt grepp kan bli historiskt

Den här trycksaken är unik. Inte för att den är perfekt till innehåll och utformning. Inte för att tankarna är färdigtänkta och målsättningarna garanterat uppfyllbara. Dokumentet är unikt därför att det är ett tvärpolitiskt och av det åländska näringslivet gemensamt och öppet försök att inlemma Åland i det globala digitala rummet. På den spelplanen måste vi hänga med i framtiden.

Wheelit är en del av resultatet av ett arbete runt temat hur nya idéer kan samverka för utveckling och tillväxt för Åland. Den 26-27 januari 2000, deltog 70 ledande personer från näringslivet och offentlig förvaltning på Åland i ett seminarium som genomfördes både i Stockholm och Mariehamn. Nextwork arrangerade seminariet i samarbete med Ålands TeknologicCentrum. Maridea ansvarade för utveckling och produktion av denna idé- och projekttidning. Jan-Mikael von Schantz och Dag Norén från Nextwork ledde processen och Torbjörn Eliasson det redaktionella arbetet.


Nu skall vi ta till oss den nya tekniken och utnyttja den med våra förutsättningar. IT är en strategisk kunskap som angår oss alla. Med IT kan vi skapa större marknader än någonsin förr för våra företag. Möjligheterna att nå andra regioner och människor är i princip outtömliga. Vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi kan visa upp vårt attraktiva landskap för den som söker rekreation och avkoppling. Vi kan verka för Ålands sak genom att samverka och kommunicera med andra beslutsfattare i vår omvärld.

Åland på IT-hjul

Idéseminariet Wheelit, på åländska "viligt", beskriver viljan och beslutsamheten att sätta Åland på IT-hjul. Ett 60-tal personer – politiker (hela självstyrelseregeringen!), ledande tjänstemän och entreprenörer från åländskt näringsliv samlades under två intensiva dagar. Besök till intressanta IT-företag i Stockholm och ett inspirerande föredrag av före detta Ericssonchefen Sven-Christer Nilsson blev upptakten till ett möte som har alla förutsättningar att bli historiskt.

Tillbaka i Mariehamn var alla helt överens om att vi måste samla resurserna, öppna företagsklimatet och vänja oss vid att jobba tillsammans. Blott så kan vi överleva internationell konkurrens och vända vår litenhet till en fördel.

Näringslivets struktur förändras kontinuerligt i framtiden. Kunskapssamhället kräver nya grepp och nya sociala miljöer. Mångboende – att t.ex. bo och arbeta på Åland, i Stockholm och Italien – blir vanligt. För att attrahera entreprenörer att stanna på Åland och att flytta hit skall vi ställa upp med förutsättningarna för flexibelt boende, utbildning, barnpassning med mera.

Början gjord – fortsättning följer…

Man måste smida medan järnet är varmt, i IT-världen medan det glöder. Wheelit-seminariet leder till omedelbara åtgärder på flera håll. Landskapsstyrelsens målsättning är att alla åländska hushåll skall ha möjlighet till bredbandsuppkoppling senast vid utgången av år 2001. Extra mycket resurser skall ges till skärgården. Landskapets IT-strategi skall ligga klar före sommaren då Wheelit träffas på nytt. De åländska teleoperatörerna har stora planer liksom flera andra företag. Vi är på väg. Följ med!

Hälsningar från IT-seminariet Wheelit!